Begravelsesbyrå Asker: Velkommen til Fonus

Kontoret reserverer vi til deg når du trenger oss, uten noen fast åpningstid. Vi har i dag kontor i Sandvika, Asker og Bekkestua. Ring oss hele døgnet på 67 53 71 00 eller 98 84 21 51 for å avtale tidspunkt for møte. Vi skal sørge for at du skal bli ivaretatt.

Begravelseslokaler i Asker

Det finnes flere seremonisteder her i Asker kommune. Vi har 10 kirker.

 • Bryn kirke (350 sitteplasser)
 • Grinilund kirke (350 sitteplasser)
 • Haslum kirke (230 sitteplasser)
 • Helgerud kirke (300 sitteplasser)
 • Høvik kirke (440 sitteplasser)
 • Jar kirke (450 sitteplasser)
 • Lommedalen kirke (600 sitteplasser)
 • Snarøya kirke (250 sitteplasser)
 • Tanum kirke (200 sitteplasser)
 • Østerås kirke (400 sitteplasser)

For mer informasjon se Bærum Kirkelige Fellesråd sine nettsider.

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

I Bærum kan vi nå tilby livsynsåpen seremoni på Gamle Stabekk kino, samt Haslum krematorium med sine to kapell, Bryn kapell og Bærum sykehuskapell. I Asker kan vi bruke Asker kapell samt Asker konferansesenter.

Katolsk begravelse

På Stabekk i Nyveien 17A, ligger den katolske kirke for Asker og Bærum, Mariakirken. Denne har plass til ca 200 mennesker. Her er det også mulighet for minnesamvær til ca 80.

Kristi Freds kirke ligger på Eikeli i Veståsen 18 og har 110 sitteplasser. Mulighet for minnesamvær til 100 personer.

Minnesamvær

Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn de som er tilknyttet kirkene. Her hjelper vi deg med gode lokasjoner, booker tid og mannskap.

Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum og man har også mulighet til å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb. Fonus samarbeider med Globus event og leverer gjerne catering til minnesamvær, – hjemme eller ute.

Gravplasser i Bærum

I Bærum er det seks gravlunder:

 • Tanum kirkegård
 • Haslum kirkegård
 • Lilleøya gravlund
 • Bryn kirkegård
 • Steinsskogen gravlund
 • Lommedalen gravlund (kun urnelund)
 • Lilleøya gravlund, Fornebu

Om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.
For mer info om gravsted se nettsidene til Gravferdsavdelingen.

BEGRAFNINGSBYRÅER I ASKER