Velkommen til Fonus Begravelsesbyrå Sandvika

Kontakt oss

Kontoret reserverer vi til deg når du trenger oss, uten noen fast åpningstid. Vi har i dag ikke kontor i Sandvika, men vi kan møte deg på kontoret på Bekkestua. Når vi treffer deg på Bekkestua-kontoret blir møtet mellom oss uforstyrret, slik at vi sammen kan planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste. Ring oss hele døgnet på 67 53 71 00 for å avtale tidspunkt for møte.

Begravelseslokaler

Det finnes flere seremonisteder her i kommunen. Vi har 10 kirker:

Sted

Antall sitteplasser

Bryn kirke

350

Grinilund kirke

350

Haslum kirke

230

Helgerud kirke

300

Høvik kirke

440

Jar kirke

450

Lommedalen kirke

600

Snarøya kirke

250

Tanum kirke

200

Østerås kirke

400

 

For mer informasjon se Bærum Kirkelige Fellesråd sine nettsider

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

I Bærum har vi også Haslum krematorium med sine to kapell, ett stort ett lite, Bryn kapell og Bærum sykehuskapell som er livssynsnøytrale.

Katolsk begravelse

På Stabekk i Nyveien 17A, ligger den katolske kirke for Asker og Bærum, Mariakirken. Denne har plass til ca 200 mennesker. Her er det også mulighet for minnesamvær til ca 80.

Kristi Freds kirke ligger på Eikeli i Veståsen 18 og har 110 sitteplasser. Mulighet for minnesamvær til 100 personer.

Sykehjem med kapell

Ellers er det flere sykehjem som har egne kapell, blant andre:

• Berger bo og omsorgssenter
• Stabekktunet
• Østerås bo og behandlingssenter

Minnesamvær

Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn de som er tilknyttet kirkene. Noen alternativer er:

• Haslum menighetshus
• Bekkestuene
• Skytterkollen
• Øverland gård

Vi bistår med å formidle til minnesamvær.

Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum og man har også mulighet til å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb. Fonus samarbeider med Nobel Catering og leverer gjerne catering til minnesamvær, – hjemme eller ute.

Gravplasser i Bærum

I Bærum er det seks gravlunder:

Tanum kirkegård

  • Tanum kirkegård
  • Haslum kirkegård
  • Lilleøya gravlund
  • Bryn kirkegård
  • Steinsskogen gravlund
  • Lommedalen gravlund (kun urnelund)

Om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.

For mer info om gravsted se nettsidene til Gravferdsavdelingen