Begravelsesbyrå Hamar: Velkommen til Fonus

Fonus begravelsesbyrå Hamar har kontor i Vikasenteret på Ottestad. Vi holder til på gateplan rett ved siden av legekontoret. Vi har ikke fast åpningstid, men reserverer kontoret til deg når du kontakter oss slik at vi kan møtes helt uforstyrret. På den måten kan vi sammen planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste i rolige omgivelser. Ring oss hele døgnet på 62 53 00 16 for å avtale tidspunkt for møte. Skulle du heller ønske det, kan vi også møtes hjemme hos deg, på arbeidsplassen din eller et annet mer praktisk sted. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å bistå best mulig i en vanskelig situasjon.

Seremonilokaler på Hamar

Det finnes mange mulige steder å holde begravelsen på og rundt Hamar. Noen eksempler er blant annet:

  • Hamar domkirke (380 sitteplasser)
  • Storhamar kirke (400 sitteplasser)
  • Hamar Krematorium
  • Vang kirke (895 sitteplasser)
  • Øvre Vang kirke (270 sitteplasser)

For mer informasjon se Hamar Kirkelige Fellesråd sine nettsider

Enkelte institusjoner og sykehjem har kapell som kan benyttes til begravelser med få fremmøtte eller til samling ved kisten. Blant annet Presterudsenteret, Hamar sykehus, Parkgården og Finsalsenteret.

Minnesamvær på Hamar

Det er mange muligheter for minnesamvær i området. Tar du kontakt med oss undersøker vi gjerne mulighetene for deg eller videreformidler ulike alternativer.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi har fri tilgang til Vikasenterets kundeparkering rett ved døren, med stor kapasitet både utendørs og under tak. Busstopp finnes også i umiddelbar nærhet.
Fra Vikasenteret hjelper vi familier som har opplevd dødsfall i hele Stange og Hamar-regionen.
Det er tre gravlunder på Hamar: Hamar kirkegård, Vang kirkegård, Hol Gravlund og Øvre Vang kirkegård. For mer info om gravsted se nettsidene til Gravferdsavdelingen.