Velkommen til Fonus Begravelsesbyrå Helsfyr

Kontakt oss

Vår avdeling på Helsfyr er en del av avdelingene på Tveita og Sinsen. Vi planlegger også gjerne begravelsen hjemme hos deg, på arbeidsplassen din eller et annet sted som er mest praktisk.

Når vi treffer deg blir møtet helt uforstyrret, slik at vi sammen kan planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste. Ring oss hele døgnet på 22 50 00 30 for å avtale tidspunkt for møte.

Begravelseslokaler i Helsfyr-området

Det er både kirker og kapeller i nærheten, men også nøytrale seremonirom tilgjengelig. De nærmeste kirkene er:

Sted

Antall sitteplasser

Grønland kirke

880

Kampen kirke

480

Tøyen kirke

250

Østre Aker kirke

500

 

For mer informasjon se Oslo Kirkelige Fellesråd sine nettsider

Livssynsnøytral begravelsesseremoni

Av livssynsnøytrale seremonirom er både Østre gravlund og Alfaset Krematoriums kapell gode alternativer i nærheten. I tillegg har de aller fleste av sykehjemmene i området kapell som kan brukes.

Sykehjem med kapell

Ellers er det flere sykehjem som har egne kapell, blant annet:

• Bråset bo og omsorgssenter
• Solgården sykehjem
• Risenga sykehjem

Minnesamvær

For mange er det naturlig å treffes etter seremonien til et minnesamvær, for å kunne prate sammen i avslappende omgivelse og minnes avdøde mens man inntar et godt måltid. Av steder vi har gode erfaringer med er blant annet:

• Skullerudstua
• Østmarkssetra
• Helsfyr hotell
• Skøyen hovedgård

Fonus samarbeider også med Nobel Catering og leverer gjerne catering til minnesamvær, – hjemme eller ute på for eksempel et klubbhus eller annet ønsket sted. Spør oss, så hjelper vi så godt vi kan.

Gravplasser

I Oslo er det noen gravplasser der man kan begraves uavhengig av bosted. Disse er:

Alfaset gravlund (urnegrav og anonym minnelund)

Bekkelaget minnelund (anonym minnelund)

Gamle Aker kirkegård (urnegrav og anonym minnelund)

Gamlebyen gravlund (urnegrav og anonym minnelund)

Grefsen kirkegård (urnegrav og anonym minnelund)

Grorud kirkegård (anonym minnelund)

Nordre gravlund (urnegrav)

Vestre gravlund (urnegrav, kistegrav og anonym minnelund)

Voksen kirkegård (urnegrav)

Vår Frelsers gravlund (urnegrav)

Østre Aker kirkegård (urnegrav og anonym minnelund)

Østre gravlund (urnegrav og kistegrav)

Øvrige gravplasser er avhengig av menighetstilhørighet. Om du ønsker, hjelper vi deg å finne den rette gravplassen.

Det er også egne barneminnelunder på:

Klemmetsrud kirkegård

Østre gravlund

Vestre gravlund