Gjest i begravelse 

Hvis du er en nær venn eller slektning, er det en selvfølge å besøke begravelsen.

Selv om du ikke tilhører de nærmeste, kan din tilstedeværelse være verdifull. På den ene siden betyr det ofte mye for familien at du kommer, og på den andre siden er det din egen mulighet for et siste farvel. I noen tilfeller ønsker familien å holde begravelsen i kretsen til de nærmeste, i så fall er det vanligvis oppgitt i dødsannonsen.

Covid-19

Covid-19 – Trygghet i en ekstra vanskelig tid

Når noen man er glad i dør, føler man seg ofte sårbar og usikker. Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av smittevern-tiltakene i samfunnet. Det er naturlig å føle seg usikker, både for de nærmeste etterlatte og for dem som ønsker å delta i begravelsen.
Skikk og bruk

Skikk og bruk ved begravelse

Når man skal i en begravelse kan spørsmål om skikk og bruk melde seg. Vi har samlet de vanligste spørsmålene her.

SORG

Veien videre – Sorg

Å miste en nærstående er en smertefull opplevelse. Sorgen kjennes i hele kroppen. Hvordan mennesker håndterer sorgen er forskjellig.

Minnesider

Minnesider

Dersom ønskelig oppretter vi en digital minneside. Familie og venner kan dele minner, ord og bilder av avdøde. Her kan minnegaver gis og blomster bestilles. Siden opprettes kostnadsfritt.

BLOMSTER

Bestill blomster til begravelse

Via Fonus minnesider kan du bestille blomster for begravelse eller kondolanseblomster. I forbindelse med hver minneside er det en link til bestillingssiden for blomster.

Ordliste 

Ordliste 

Gravferd, begravelse, bisettelse og kremasjon er begreper som ofte blir brukt om hverandre med forskjellig eller samme betydning. Hva ligger i de forskjellige ordene? Se vår ordliste for mer detaljert oversikt.