T.S Jacobsen HISTORIE

Firmaet T.S. Jacobsen ble etablert i 1902 av Tarald Severin Jacobsen.
Tarald Severin Jacobsen startet byrået i Akersgaten 73 B, men flyttet etter hvert virksomheten til Ullevålsveien 1 i 1907.
Her hadde han både kontor og bolig. I bakgården hadde han snekker og malerverksted,
og der ble det produsert både kister og utstyr til kistene.
Tarald Severin Jacobsen døde i 1945, da overtok hans sønn Thorbjørn Sigurd og svigersønnen Karsten Hofstad virksomheten, og førte den videre i grunnleggerens ånd.
T.S. Jacobsen kjøpte etter hvert også opp Trosterud Begravelsesbyrå.

T.S. Jacobsen har i 2022 120 års jubileum. Det har hele tiden vært et Oslo basert byrå.

I dag er T.S. Jacobsen en del av Fonus-konsernet, og har vært det siden 1993.
Fonus-konsernet har stått bak som eiere, selv om T.S. Jacobsen har drevet videre med sitt opprinnelige navn. Fra og med 2021 drives T.S. Jacobsen videre med FONUS, og med samme seriøsitet, stil, ærbødighet og god service som kjennetegnet på virksomheten. Du vil møte de samme hyggelige menneskene som har jobbet i T.S. Jacobsen hele tiden.

Våre ansatte viderefører daglig grunnleggerens visjon om å være til hjelp for de pårørende på en medmenneskelig og omsorgsfull måte. FONUS byr på akkurat det T.S. Jacobsen alltid har gjort, en høy grad av serviceinnstilling og kunnskap, og ønsket å bidra til at gravferden også kan bli et godt minne.

Velkommen til oss.


Her finner du T.S. Jacobsens minnesider