Personvernerklæring for Fonus AS

Behandlingsansvarlig
Administrerende direktør i Fonus AS behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.


Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
Dine personopplysninger vil også kunne benyttes til vårt forbedringsarbeid i form av en kundeundersøkelse.


Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.


Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk avinformasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om våre informasjonskapsler på mittfarvel.no.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Eksempelvis  gravferdsmyndigheter, trossamfunn, medvirkende i gravferden og leverandører. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Sletting av personopplysninger
Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser og har databehandleravtaler med de leverandører og samarbeidspartnere der det er påkrevet.


Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@mittfarvel.no
Fonus AS
Grenseveien 74
0663 Oslo