Fonus AS verdier

Fonus konsernet bestående av samtlige varemerker og forskjellige selskaper har sammen med
medarbeidere og kunder gjennom dialog og undersøkelser utarbeidet våre verdier.

Konsernet bygger virksomheten på disse verdiene, og alle ansatte i FONUS har et ansvar for å kjenne
og til å følge disse verdiene. De er vårt kompass i møte med den enkelte kunde og medarbeider.

Våre verdier er:

Ærlighet
I vårt konsern skal samtaler mellom medarbeidere, mellom ledere og mellom kolleger være basert på ærlighet.
Det samme gjelder ovenfor kunder og omgivelsene våre. 

Engasjement
Å vise gjennom handling og dele sin personlige kunnskap og positive holdning er grunnlaget for det vi i vårt konsern kaller engasjement.

Samarbeid
Det kreves minst to personer for å skape en dialog, og i vårt konsern er vi betydelig flere personer  enn det. Det betyr at vi sammen må legge til rett for dialog og samarbeid.

Pålitelighet
Ordet pålitelighet er spennende og innholdsrikt. Vi skal stille oss selv spørsmålet hver dag: Har jeg vært pålitelig mot kunde, medarbeider, kollega, sjef eller selskapet.

Omtanke
Hele konsernets produkt- og tjenestetilbud bygger på å gi kundene våre omtanke med best mulig kvalitet og lønnsomhet for kunde og konsernet. I en følsom bransje som vi er i , uansett om det dreier seg om gravferd eller juss, så gjelder det for oss å opptre med omtanke i hvert enkelt kundemøte.