Planlegg en begravelse

Det kan føles vanskelig å tenke på praktiske spørsmål når du nettopp har mistet noen nære. Men ta deg tid til å tenke på hvordan du vil huske den avdøde og hvordan begravelsen kan se ut. Å lage et vakkert og personlig farvel trenger ikke å være dyrt eller tungvint. Vi hjelper med inspirasjon og ideer om hva som er mulig, basert på dine ønsker.

Å planlegge en begravelse

Det er flere måter å planlegge en begravelse på. Du kan kontakte ditt nærmeste begravelsesbyrå for å bestille et fysisk møte eller et møte via telefon eller video. Du kan også ringe oss på 03 024, vi har åpent 24 timer i døgnet.

Pris begravelse

Hva koster begravelsen hos Fonus? 

Fonus Begravelsesbyrå viser deg gjerne hva begravelsen vil koste. Våre forslag til komplette begravelser inneholder det som de fleste av våre kunder faktisk velger. Fonus Begravelsesbyrå er åpne om våre priser, som er faste og de samme for alle. Det er din trygghet for en verdig begravelse, uansett ønsket omfang.

begravelsesseremoni

Hvilken begravelsesseremoni skal jeg velge? 

Det finnes ingen faste retningslinjer for hvor en begravelsesseremoni kan finne sted, så lenge verdigheten for den avdøde og praktiske hensyn blir ivaretatt. Tradisjonelt gjennomføres de fleste gravferder fra en kirke eller et gravkapell, men stadig flere velger et alternativt sted for seremonien.

Hvilket ansvar

Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall?

Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt. Her kan du lese mer om hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall.

skifte

Hva er reglene for arv og skifte? 

Vit at du ikke trenger å tenke på arv og skifte før etter at begravelsen er over. Et arveoppgjør er som regel utløst av at noen dør. Hvem som har ansvaret for begravelsen, behøver ikke være den samme som er arveberettiget. Det kan være samme personer, men annen rekkefølge.

Ved dødsfall

Ved dødsfall – hvem gjør hva? 

Sjokk, forvirring og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Samtidig som det det mye som må gjøres den første tiden etter et dødsfall. Her er en oversikt over de vanligste oppgavene vi i Fonus Begravelsesbyrå hjelper til med.

Velg begravelse

Hvordan planlegge en begravelse? 

Et dødsfall utløser ofte følelser og tanker som er gjør det vanskelig å være handlekraftig. Usikkerhet og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt.

SORG

Veien videre – Sorg

Å miste en nærstående er en smertefull opplevelse. Sorgen kjennes i hele kroppen. Hvordan mennesker håndterer sorgen er forskjellig.

Ordliste

Ordliste

Gravferd, begravelse, bisettelse og kremasjon er begreper som ofte blir brukt om hverandre med forskjellig eller samme betydning. Hva ligger i de forskjellige ordene? Se vår ordliste for mer detaljert oversikt.

Mitt farvel

Mitt farvel

Det kan føles merkelig å tenke på sin egen død og begravelse. Men å ta seg litt tid til nettopp det er en god investering.

I Mitt farvel hjelper du dine nærmeste gjennom å fortelle dem om egne ønskemål, men du kan også gi dem friheten til selv å bestemme.

Mitt Farvel lanseres med bank-id i løpet av kort tid, men du kan allerede nå klikke deg gjennom løsningen og gjøre deg noen tanker om ditt farvel.