Blomster

Blomster har til alle tider vært i bruk for å hedre våre døde. Gamle gravsteder er blant våre viktigste kilder til kunnskap om våre forfedres kultur og levesett. Det er funnet rester av blomster og blomsterarbeider i graver som skriver seg helt tilbake til oldtiden. Vakre blomster brukes fortsatt som viktige symbolbærere og visuell dekorasjon ved dødsfall og begravelser. Dagens blomsterhilsner kan være uttrykk for en siste hilsen til den døde, som et generelt hederstegn eller for å markere vår deltakelse ved dødsfallet overfor de etterlatte.

Fonus Sorgbinderi tilbyr en serie miljøvennlige produkter.
Blomstene er fra markedets mest miljøvennlige produsenter,
som oftest økologisk dyrket. Alle blomsterprodukter har sin
opprinnelse i bærekraftig og sosialt ansvarlig produksjon.

Underlag og former til våre miljømerkede blomsterprodukter er håndlaget av
nedbrytbare, lokalproduserte naturmaterialer. I stedet for plast, oasis og nylon,
benyttes blant annet miljøpapir, skogsmaterialer og restprodukter fra norsk landbruk.

Våre miljømerkede blomsterprodukter tar utgangspunkt i mest mulig kortreiste råvarer
for å minimere skadelige utslipp fra transport. Mange av blomstene og vekstene dyrkes i økologiske gartnerier på Nesodden og Jevnaker. Viltvoksende naturmaterialer sankes i nærområdet. For øvrig benyttes blomster fra miljø- og bærekraftsertifiserte produsenter. Sertifiseringsordningene dokumenterer hele produksjonskjeden,
blant annet gjenvinning av vann, energi og materialer. Det benyttes ikke giftige sprøytemidler i produksjonen. Eksempelvis er giftige insektsmidler erstattet av rovinsekter i roseproduksjonen.

Sløyfebånd fremstilles av miljøsertifisert og komposterbart cellulosemateriale.

Sertifiseringer av våre blomsterprodukter:
MPS (www.followyourflowerorplant.com)
PGS (www.ifoam.bio)
FFP (www.certifications.controlunion.com)
OEKO-TEX STANDARD 100 (www.oeko-tex.com)

Via Fonus sine minnesider kan du bestille blomster til begravelses- eller kondolanseblomstene. Ved siden av hver minneside er en lenke til bestillingssiden for blomster.

Hvis du bestilte en håndblomst via minnesiden, blir den vanligvis hentet ved inngangen til seremonirommet, eller den deles ut av vår seremonivert på stedet.

Bestill blomster til en bestemt Fonus-begravelse her

Fonus Sorgbinderi leverer utelukkende blomsterprodukter til gravferdsarrangementer, gjennom tilknyttede begravelsesbyråer.

Alle detaljer i hver enkelt bestilling overføres til begravelsesbyråets vertskap ved gravferdsarrangementet.

Produktene blir mottatt, og begravelsesbyrået kontrollerer følgende punkter:
• Riktig produkt
• Rett utførelse i forhold til produktbeskrivelse og evt. sesongvariasjon
• Ingen skader etter transport
• Sløyfebånd kontrolleres mot bestilling

Eventuelle avvik vil i de fleste tilfeller kunne utbedres før gravferdsarrangementets starttidspunkt.

Som en ekstra trygghet blir våre blomsterprodukter fakturert etterskuddsvis.

Mange av blomsterarbeidene som brukes ved dødsfall er basert på eldgammel symbolikk. For eksempel kransen – sirkelen – den geometriske figuren uten begynnelse eller slutt. Hjertet – vårt fremste symbol for kjærligheten. Fargenes ulike symbolske mening.

Vakre blomster tar seg uansett flott ut som dekorative elementer eller omsorgsfulle hilsener ved livets slutt. Uansett hvordan vi måtte se på de ulike blomstenes, fargenes eller figurenes symbolikk.

Se vårt utvalg innen blomster

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24